O projektu

Dobro došli na web stranicu projekta „Ispitivanje stavova djece u Hrvatskoj o matematici – Razvoj marketinških strategija za veću uspješnost kurikularne reforme“. Projekt je dio programa
„Znanstvena suradnja“ koji provodi Hrvatska zaklada za znanost.

Skup učenikovih razmišljanja i osjećaja o matematici pridonose njihovim postignućima u matematici te njihovu izboru predmeta povezanih s matematikom. Njih često nazivamo neakademski čimbenici, a istraživanja pokazuju da takvi čimbenici igraju važnu ulogu u predviđanju rezultata iz matematike kod predškolske i osnovnoškolske djece. Istraživanje u sklopu projekta „Math Attds“ usredotočuje se na tri neakademska čimbenika: stav prema matematici, matematičko samopoimanje i samopouzdanje.

Projekt „Math Attds“ istražuje dva ključna pitanja: je li hrvatska kurikularna reforma učinkovita u stvaranju pozitivnih stavova o matematici kod učenika osnovnih škola te koje marketinške
strategije su uspješne za promicanje hrvatske kurikularne reforme.

Projektne aktivnosti

Provodimo istraživanje u kojem se mjere promjene u implicitnim i eksplicitnim stavovima djece o matematici s obzirom na to da stavovi utječu na ponašanje djece i njihovo profesionalno opredjeljenje. Razvijamo nove i praksi prilagođene načine komunikacije rezultata djece, objasnit ćemo njihovo značenje za svakodnevicu roditelja i učitelja te ćemo im pomoći da prate učenje djece tijekom vremena. Također, stvaramo i promotivne alate za posebne ciljne skupine (djecu, roditelje i učitelje) s djelotvornim slanjem poruka u cilju pružanja pomoći poboljšanju kurikularne reforme.

ciljevi

- Proučavanje razvoja stavova o matematici, matematičkog samopoimanja i samopouzdanja djece u dobi od 6 do 12 godina
- Osmišljavanje intervencija koje će ojačati djetetovu identifikaciju s matematikom
- Mjerenje koliko intervencije mijenjaju implicitne i/ili eksplicitne stavove o matematici i samopouzdanje djece
- Razvijanje komunikacijske strategije koja podupire poslovne, marketinške i komunikacijske ciljeve kurikularne reforme

voditelj:

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pruža potpunu podršku voditelju projekta i doktorandima u izvođenju projekta i znanstveno istaživačkom razvoju

Partneri:

Partneri projekta su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Institute for Learning & Brain Sciences, Sveučilište u Washingtonu te sve škole koje sudjeluju u istraživanju

sponzori:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa HRZZ-a: Suradnja s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“