O nama

Naša istraživačka skupina sastoji se od šest članova sa tri institucije. Na projektu sudjeluju istraživači sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to: izv. prof. dr. sc. Ružica Brečić (voditelj projekta), izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić (suradnik), Dora Gaćeša, mag. oec. (doktorand) te David Skala, mag. oec. (doktorand). Nadalje, sa University of Washington, Institute for Learning and Brain Sciences aktivni član je znanstvenik dr. sc. Dario Cvenček (suvoditelj projekta), a suradnica kao predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja je profesorica Helena Valečić (partner projekta). Upoznajte nas:

Izv. prof. dr. sc. Ružica Brečić

Dr. Ružica Brečić voditeljica projekta – doktorirala je 2010. godine na katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i zaposlena kao izvanredna Profesorica. Istraživački interesi su – inovativne metode istraživanja djece, marketing hrane te marketing malih i srednjih poduzeća. Dr. Brečić sudjeluje kao partner na znanstveno – istraživačkom projektu Horizon 2020 – Strength2Food gdje ima ulogu voditeljice hrvatskog tima i voditeljice radnih zadataka (istraživanja preferencija i stavova djece prema zdravoj hrani te poboljšanje kvalitete prehrane u OŠ), Objavila je veći broj znanstvenih radova u svjetski poznatim časopisima. Kao voditeljica projekta, odgovorna je za upravljanje projektom te koordinaciju partnera projekta: Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za učenje i razvoj mozga Sveučilišta Washington, USA, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH te Osnovnih škola u RH. Tijekom trajanja projekta, dr. Brečić ima ulogu i mentora 2 doktoranda – Dore Gaćeše i Davida Skale (istraživači zaposleni na projektu Math Attds).

Dr. sc. Dario Cvenček

Dr. Dario Cvenček, su-voditelj projekta, doktorirao je 2007. godine na Odjelu za psihologiju na Sveučilištu Washington (UW). Zaposlen je kao znanstvenik na UW-ovom Institute for Learning & Brain Sciences. Njegovo se istraživanje usredotočuje na razvojno podrijetlo društvene spoznaje i njene veze s obrazovanjem. Dr Cvenček istražuje ulogu socijalnog učenja u razvoju dječjih rodnih stereotipa o matematici, stavovima u grupi i samopouzdanju koristeći implicitne i eksplicitne mjere. Objavio je značajne članke o međukulturalnoj univerzalnosti u društvenoj spoznaji o matematici i ima jedan patent koji se odnosi na Child IAT metodologiju. Kao su-voditelj projekta, bit će odgovoran za osmišljavanje, postavljanje i skaliranje svih eksperimenata, skupljanja i razmjene podataka, kao i za nadzor cjelokupnog znanstvenog napretka. Također će biti odgovoran za sve statističke analize koje uključuju implicitne mjere za koje je svjetski stručnjak.

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić

Dr. sc. Miroslav Mandić, doktorirao je 2011. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlen je kao izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za marketing, gdje sudjeluje u istraživanjima i izvođenju nastave na području Marketinga, Istraživanje tržišta i Upravljanje odnosima s klijentima (CRM). Izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić sudjeluje kao istraživač u okviru projekta Math Attds, a tijekom provedbe projekta odgovoran je za selekciju i edukaciju studenata o procesu istraživanja stavova djece, roditelja i nastavnika. Dr. Mandić također ima ulogu u razvijanju koncepta radionica i komunikacijskih strategija za roditelje i nastavnike.

prof. Helena Valečić

Helena Valečić, prof. sudjeluje kao predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja - službenog partnera projekta. Zaposlena je u osnovnoj školi na radnom mjestu učitelja biologije i prirode te ima dugogodišnje iskustvo rada u školi. U projektu provedbe Cjelovite kurikularne reforme kojeg provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja voditeljica je tima mentora. Tijekom projekta “Math Attds” prof. Valečić ima ulogu povezivanja istraživača i osnovnih škola u RH. Također, prof. Valečić će biti uključena u analizu i diseminaciju rezultata istraživanja.

Dora Gaćeša, mag. oec.

Dora Gaćeša diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje upisuje i doktorski studij. Njezini istraživački interesi vezani su uz ulogu rodnih stereotipa u razvoju djece, posebice utjecaj rodnih razlika u matematičkom uspjehu te zanimanje djece za matematiku. Na projektu je odgovorna za organizaciju i provođenje istraživanja, izradu i dizajn mjernih instrumenata, prikupljanje i analizu podataka te implementaciju marketinških aktivnosti. Također, glavna je veza između istraživačkog tima s jedne strane i roditelja i učitelja s druge.

David Skala, mag. oec.

David Skala, diplomirani je ekonomist (smjer: marketing), a trenutno je doktorand na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao suradnik na projektu bavit će se istraživanjem stavova djece o matematici te osmišljavanjem komunikacijskih poruka usmjerenih prema djeci, roditeljima i nastavnicima. U svom radu fokusirat će se na promociju ciljeva i rezultata projekta te osigurati vidljivost i prilagodbu komunikacije za različite ciljne segmente. Tijekom rada na projektu ima za cilj širenje interesa za veću uspješnost implementacije kurikularne reforme u Osnovnim školama RH.